Töökeskkonna mõõdistamine

Viies läbi riskianalüüsi on vajalik teha töökohtadele vastavad mõõdistused, et välja selgitada ohutegurite suurused. Meil on akrediteeritud mõõtelabor ja omame mõõdistamislitsentsi L271

Mõõdetakse järgmisi parameetreid:

  • Õhu temperatuuri
  • Õhu niiskust
  • Õhu liikumiskiirust
  • Valgustust
  • Müra