Riskianalüüs

RiskianalüüsVastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb tööandjal koostada riskianalüüs. Tihtilugu puudub tööandjal aeg ja kogemus riskianalüüsi koostamiseks. Selleks pakume teenust kus koos Teie töötajatega viime läbi riskianalüüsi ja vormistame vajalikud dokumendid

Riskianalüüsi etapid:

  • Töökeskkonna kirjeldus
  • Meeskonna moodustamine
  • Riskianalüüsi metoodika kirjeldus
  • Riskide hindamine, riskiataseme ja ohustatud isikute määramine
  • Ennetusmeetmete väljatöötamine ja kirjeldamine
  • Ohutegurite väljatoomine, mis on aluseks töötaja tervisekontrolli suunamisel
  • Tulemuste analüüs ja tegevuskava koostamine