Ohutu Töö Garant OÜ – Firma info

Ohutu Töö Garant OÜ (OTG) on loodud korraldama ettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse alaste küsimuste lahendamist. Meie poole võib pöörduda suvalise küsimusega, mis puudutab töökeskkonna valdkonda.

Tihti on ettevõtjad hõivatud oma põhitegevusega ja tööohutusele ei jää aega tähelepanu pöörata. Üldiselt hakatakse nende küsimustega tegelema alles siis kui Tööinspektsioonist on inspektor tulekul või on juba käinud ja ettekirjutuse teinud. Siis selgub, et dokumentatsioon ei ole korras, riskianalüüs on tegemata või on puudulik, töökeskonnavolinik või töökeskonnaspetsialist on ettevõttest lahkunud, esmaabi andvat isikut ei ole määratud jne.

Selliseid probleeme kohtame päris paljudes ettevõtetes. Hulluks läheb olukord siis kui peaks juhtuma tööõnnetus või veel hullem kui see lõpeb töötaja vigastusega, invaliidistumisega või surmaga. Seda loomulikult meist keegi ei soovi ja seepärast aitame me Teil korda seada kogu tööohutusealase dokumentatsiooni, aitame suunata töötajaid tervisekontrolli, aitame teha töökeskkonna riskianalüüsi ja koostame selle järgselt tegevuskava, et vältida või vähendada riske.

Kui ettevõttes puudub pädev isik, kes võiks täita töökeskkonnaspetsialisti kohuseid siis selles osas saame pakkuda seadusega ettenähtud teenust. Sellega aitame ettevõtte juhti kuna kogu vastutus tööohutuse osas langeb tema õlule.

Meie töötajad on hästi kursis kehtivate õigusaktiga ning omavad aastakümnete pikkust praktilist kogemust tööohutuse alal.