Koolitus

Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnaspetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24 h koolitus 24, 25, 26 jaanuar 2017 hotellis Susi, konverentsiruum Peterburi tee 48, Tallinn

24.01.2017 teisipäev

Kell 09.30- 11.00 loeng, 11.00- 11.15 kohvipaus, 11.15- 12.45 loeng, 12.45- 13.15 lõuna  

Füüsikalised  ohutegurid (k.a töövahendid) Lektor Ants Vurma

 • Liigitus, lühitutvustus
 • Sisekliima. Müra
 • Ohutegurite iseloomustus, iseloomustavad näitajad, mõju tervisele.
 • Õigusaktid, standardid. Õigusaktide põhinõuded. Võimalikke meetmeid riski maandamiseks.
 • Mis on töövahend
 • Õigusaktid
 • Põhinõuded töövahendile
 • Levinumad tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste põhjused
 • Töövahendi kasutusjuhend ja ohutusjuhend

Kell 13.15- 14.45 loeng, 14.45- 14.55 kohvipaus 14.55- 16.25 loeng

Töökeskkonnaalase töö korraldus. Lektor Jaan Kiviall

Hea töökeskkonna tähtsus. Vastutus

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika
 • Õigusaktid, standardid
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • Tööolme
 • Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Riiklik järelvalve  


25.01.2017 kolmapäev

Kell 09.30- 11.00 loeng, 11.00- 11.15 kohvipaus, 11.15- 12.45 loeng, 12.45- 13.30 lõuna Töökeskkonnaalane koolitus. Lektor Zinaida Demenštein

 • Õigusaktide nõuded.
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabi osutaja välja- ja täiendõpe.
 • Ohutusjuhendid tehtavale tööle ja töövahendile.
 • Soovitusi koolituseks ja ohutusjuhendite koostamiseks.

Esmaabi. Tervisekontroll. Lektor Zinaida Demenštein   

 • Õigusaktide nõuded.
 • Soovitusi töö korraldamiseks.

Kell 13.30- 15.00 loeng, 15.00- 15.15 kohvipaus, 15.15- 16.45 loeng

Riskianalüüs. Lektor Jaan Kiviall

 • Eesmärgid
 • Õigusaktide nõudeid
 • Riskianalüüsi kriitiline hindamine
 • Riskianalüüsi ülevaatamine. Arhiveerimine.
 • Soovitusi töö korraldamiseks

26.01.2017 neljapäev

Kell 09.30- 11.00 loeng, 11.00- 11.15 kohvipaus, 11.15- 12.45 loeng, 12.45- 13.30 lõuna

Keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid. Lektor Karin Reinhold

 • Ohutegurite iseloomustus, liigitus, nende mõju töötajate tervisile
 • Õigusaktid, põhinõudeid. 
 • Soovitatavaid meetmeid kahjuliku mõju vältimiseks

Kell 13.30- 15.00 loeng, 15.00- 15.15 kohvipaus  

Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine. Lektor Jaan Kiviall

 • Näiteid
 • Õigusaktide nõuded
 • Õnnetusjuhtumi põhjusliku seose selgitamine tööga või töökeskkonnaga,
 • Sündmuskoha vaatlus, fotode ja skeemide tegemine,
 • Meetmete kavandamine samalaadsete tööõnnetuste vältimiseks,
 • Tööl juhtunud mittetööõnnetusjuhtumi vormistamine,
 • Tööõnnetuste võimalikud põhjused
 • Tööõnnetuse vormistamine

Kell 15.15- 16.45 loeng. Sisekontroll. Lektor Jaan Kiviall

 • Sisekontrolli olemus,
 • Õigusaktide nõuded
 • Töökeskkonnaalase töö kavandamine
 • Töökeskkonna jälgimine,
 • Sisekontrolli süstemaatilisuse tagamine
 • Sisekontrolli korralduse iga- aastane läbivaatamine ja korrigeerimine
 • Töötajate kaasamine

Arvestus  Jaan Kiviall

Lektorid

Jaan Kiviall on töötanud Tööinspektsiooni Tallinna ja Harjumaa inspektsiooni juhatajana, omab pikaajalist koolituste kogemust.

Karin Reinhold PhD, Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna  ja -ohutuse õppetooli professor.

Zinaida Demenštein on kogenud spetsialist töötervishoiu ja tööohutuse vallas, töötanud aastaid Tööinpektsioonis.

Ants Vurma on kõrgharidusega elektriinsener. Töötas16 aastat Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialistina.

Koolitus sisaldab õppematerjale ja kohvipause

 

KOOLITUSE HIND: 186€ hind sisaldab KM

Konsultatsiooniettevõte OÜ Ohutu Töö Garant, Peterburi tee 90 a, Tallinn tel.: +372 6004415

www.sdg.ee  info@sdg.ee koolitusluba 8/2015