Dokumentide koostamine

Dokumentide koostamineVastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab igal kasutataval seadmel olema ohutusjuhend, samuti igale tehtavale tööle (ametikohale).

Lisaks peab ettevõttes olema kinnitatud erinevad korrad ja juhendid, mis reguleerivad töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust.

Vastavalt Teie ettevõtte spetsiifikale koostame koostöös järgnevaid dokumente: 

 • Ohutusjuhendid seadmetele
 • Ohutusjuhendid tehtavale tööle
 • Juhendamise dokumentatsioon
 • Sisekontrolli dokumentatsioon
 • Töötervishoiu ja tööohutuse kord
 • Töökeskkonnavoliniku valimise ja tegevuse kord
 • Sissejuhatav ohutusjuhend
 • Esmaabijuhend
 • Üldine elektriohutusjuhend
 • Ergonoomikajuhend
 • Hädaolukorras tegutsemise juhend
 • Tuleohutusjuhend
 • Isikukaitsevahendite kasutamise kord

Muud vajalikud dokumendid vastavalt kliendi vajadusele